AEX idag.

AEX idag.

Wat de AEX i gar og da skal det ga.

Arlig arkiv: 2009.

AEX, 19/6/09, en jongensdroom vil bli odelagt; de PORKSWAGEN!

For a se er vi i dag litt entusiaster enn ved starten av uken. 257 sett, sa det tap pa den uken er faktisk med. Nog ingen korrigering egentlig, er det ikke litt bekymret? Utlop over 255 virker na en gitt i alle tilfeller. 255,43 synes jeg er fint, men det kan bli hoyere. Av oss er det fortsatt 257 tilbake, men det er vanskelig, men alt kan.

De jongensdroom van rijden in een Porsche er snart snart over; i stedet for at Porsche Volkswagen overtar etter kort presset avfaire noen maneder tilbake, gar det na Volkswagen blir den Porsche overtar. Porsche borger seg under de gjeld som er laget for a kjope Volkswagen-aksjene som de korte pressene har inntruffet. Det kan verkeren.

Jongen, hva vil du nar du blir stor? Kjorer i en Porkswagen! Kan du do fortsatt i islamske land kan selge?

AEX, 19/06/09, rustig til, sa brekker det ikke.

likevel, det er fortsatt langsom a prove her igjen, noe som betyr noe nytt. Ikke for ambisios og sa.

I dag er det heksen utlopsdag, slutt uke, maned, Q og H. Firedobbelt heklingstid mellom 15.30 og 16.00.

For idag sa bare forventet og en graf av Open Interest juni 2009. Den Urban Legend story over the OI er kjent ta jeg til?

Forventet utlopsverdi AEX: 255,43.

Fra neste uke vil jeg prove a gjore det hver dag for deg a underholde; kanskje jeg sa igjen i lopet av 180 dager, du er ikke lenger royk. Jeg blir sa gal van!

AEX, 9/6/09, ingen ide og ingen plan, er jeg idag motte min rookissue bezig en veel onderweg.

dollar trekker lekker og bankene redder i gar i USA sessionen. I Europa er vi egentlig ikke i det hele tatt, sa vi skal i dag ga tilbake til ca 265. Er det ingen rakettforsker for nodvendig. En del av min inspirasjonsloshet kommer muligens fordi det egentlig ikke skjer noe. Og da alt som skjer, er det ikke lurt eller rationelt utelukkende. Hvorfor ble de bankandelene oppeens mer verdt om 21.03? Hvem vet ?

Jeg gjorde meg oppmerksom pa at mitt kreative problem ikke er ensbetydende med mangel pa royking, men det er veldig sikkert at det kan v re gjennom min medisiner, som jeg ogsa begynner pa i januar (den dato er sammen med den store nedgangen i kreativ energi, og det er ogsa det tidspunktet at jeg matte royke det nodvendigvis).

I hvert tilfelle finner jeg hver dagapning en tortur og spor meg om hvilken tilleggsverdi det har at jeg selv er over nadenk.

Ta ikke med at jeg er i stand til a tenke pa hva AEX morgen skal gjore; vi har om 16.00 en makro. Ingen spannende, lager hos grossist. Er en del av de ekte besdriftsforraadstallene som folger senere i lopet av maneden.

For dagen ser jeg folgende:

ikke veldig mye a gjore sa.

AEX, 8/6/09, en kalme dag (tror jeg)

Jeg ikke energi og vi hele dagen ingen makroer. en kalme dag dus. Skrive star meg mot og jeg berorer det ikke a royke.

Verzonnen far jeg ikke noe mer, og inspirasjon er langt a soke. Beklager!

de forventninger, totalt ikke i etterkant, og for endring:

And beyond, I have nothing more; jammer. Jeg vil gjerne hilse, men det lukt bare ikke. Sigaret erin? Dan vil ikke ga. De verleiding blir stadig storre.

AEX, 5/6/09, store tall i dag, arbeidsplassering, veldig viktig.

Jeg holder det superkort, fordi jeg har igjen mangel pa mening. Jeg ma gjerne ga igjen, jeg er redd, for a fa glede av a skrive. Dan, men litt kortere liv. Pa den andre siden er det ikke rettferdig for familien, sa & # 8230; & # 8230; Vil du fortsette a fortsette? Beklager derfor!

Morgenen er for oyeblikket viktig makro denne maneden, og hvis han gjor det, smelter vi sa igjen til 270. Men hvis det ikke er tilfelle, er 260 forste stopp. H len er sa spennende. Det gar om arbeidsloshetsfrekvensen i mai maned. Menn forventes en stigning fra 8,9% til 9,2%.

Denne spektakten finner sted kl. 14.30 og kan anses som dag forrige.

Kl 21.00 folger det fortsatt forbrukslanet som ser betydelig ut til a falle; Die er videre ikke relevant for AEX.

Jeg tror at den 14.30 makro i hvert fall er i trad med forventningen, og at vi gar over 265 i helgen i gar. Min forventning er som folger:


Vil du spille i det mest ærlige kasinoet? Vi forbereder det for deg. Spill her nå!