Oppdraggevers �PFW� artikel.

Oppdraggevers �PFW� artikel.

De historie av forebyggemidler.

Vroeger matte v re oppmerksom pa deg nar du hadde sex. Onsker du kunne det alltid v re uonsket svanger av raken. I dag kan vi velge mellom mer enn tjue gode arbeidende, sikre forebyggende midler. Hvor spesielt det er, viser seg nar man ser pa historien om antikonception gjennom arhundrene.

Vare forfedre har sv rt lenge ikke forstatt hvordan barn faktisk begynte a vokse. Selv om vi, de ‘homo sapiens’, fullt utviklede var, og en hundre tusen-arene kjente, kjente vi til neolittiske tidspunkter – rundt 9000 for Kristus – ikke at menn hadde noe med a bevare seg! Sannsynligvis har vi oppdaget det ved a studere dyrenes seks.

Siden vi vet at barn kan komme fra seks, har vi forsokt a forhindre det. Apostel Paulus, ved starten av var tid, hadde en veldig enkel losning: seksuell avgang! Han har absolutt rett, ingenting mer effektivt enn det, men det er sant, det er det! Det matte nok ogsa annet kunne … Den aller allerste traden er den samspillet interruptus, det ‘for a synge den kirken ut’. Ikke veldig trygg, det oppdaget vare forfedre raskt. Hva tenkte de pa det?

Den forloperen av var leilighet gar tilbake til 6000 ar siden. De egypterne hadde da en kondomaktig lommebok, noe som kan ses pa gamle fresker. De Grieken brukte guttbla senger. Slik blir det skrevet av den greske l reren Antonius Liberalis (rundt 150 ar), hvordan ble det oppdaget en sakalt «den skadelige s den» fra koning Minos (Knossos, Kreta). Ogsa de rominerne gjorde condoms av geitenblaas. Den eldste illustrasjonen i Europa av en mann som dor under doden, er brukt i en leilighet, stammer fra 100 ar etter kr. De tegningen ligger pa gamle rotstekeningen i Combarelles i Frankrike.

Etter disse gamle civilbefolkningen gikk det lang tid unna. Pas pa 1600-tallet dikker det igjen, under en forferdelig syfilisepidemi, da en dodelig sykdom. De italienske kunstene Girolama Fracastoro (1478-1553) beskrev hvordan du, for a beskytte deg mot syfilis, en vanndrenket linnepose pa din penis matte gjore. At du pa denne maten ogsa kunne fa barn, det er han ikke overfor. Det var nemlig strengt tabu: den katholske troen var ekstremt viktig, og Bibelen gjorde det ikke mulig at du provde a forhindre barn. Da ville du nemlig si om sex om seks og det var synd, sa hevdet de tidligere hellige bonner. De condoms van die tijd deden deres jobb i tillegg godt: ved en undersokelse under 1100 menn som brukte linnekomplekser, ble det ikke funnet noen sykdom hos dem.

Ved siden av linnen ble silke av visblaas brukt ved fremstilling av kondomer. I 18de arhundre ble det erstattet av blindearmet av lammetjes, kalver eller goiter. Den gutte ble torket og innrevet med olje. For a forhindre at de condoms skulle falle, var de forsynt med en lint, for a binde seg til penis. Disse kondomene ble flere ganger brukt. De ble utvasket og pa en haakje av waslijn a torke hangt! Ogsa i de skriftlige av Casanova og Marquis de Sade blir det rapportert om condoms. Den eldste leiligheten i verden er gjenfunnet i Englands Dudley Castle og dateres ut 1640.

Avkomst av det ord Condom og kapotje.

Waarschijnlijk komt het woord condoom van het Latijnse woord Condus, wat ‘vergaarbakje’ van ‘opvangmiddel’ betekent. Men der levde ogsa en engelsk legerarts, kolonel Quondam (rundt 1650), der det gerucht gar at han har funnet ut det darmkondoom. Den ord leiligheten ville v re en forbannelse av hans navn. En bryte var en ‘eikelcondoom’. Dette belopet, navnet sier det, bare den eikel. Kapotje kommer fra ‘capote’, en dophoedje for dames. Erg hyggelige og trygge i bruk var de ikke: det var stor, og da den gummistrikkede ringen var tett under bolgen, kunne du fa det siste av avknellingverschijnselen. De eksisterer sa lenge ikke lenger.

I Amsterdam, i Warmoesstraat, zit ‘De Condomerie, Het Gulden Vlies’, et spesialtilbud for kondomer. Bare tenk at dette er et nytt fenomen! Allerede i 1800-tallet var der i Amsterdam og Den Haag leilighetsbutikker og i London var det en blomstrende condoomhandel. De to mest kjente forhandlerne var damene Perkins og Philips. De laget pamfletter og palegg om deres handelsvare til a prise. Og sa var det fortsatt Juffrouw Jenny. Hun solgte de fattige menneskene brukte kondomer!

Til tross for denne handel var condoms faktisk forbudt. I 1929 skrev han et brev der han brukte bruk av condoms tungt fordomt. Grappig nok er det leiligheten riktig dor denne korte h len har blitt popul r. Til doden vet mange mennesker ikke om at de har bodd, na fikk de rett over hele verden.

De paus er fortsatt anticondoom. Tidligere ar fortsatt fra Vatikanet hevder at kondomene ville gi beskyttelse mot Hiv-viruset, selv om alle undersokelser fra Verdens helseorganisasjon hevder det motsatte. Men det viruset vil v re lite, at det gar gjennom en leilighet som kan svomme. Herover kan vi ikke si noe annet enn: pause, du lurer fra din nek!

I 1839 ble en revolusjon r vulkaniseringsprosess opprettet om naturrubber – det var derfor vanskelig a varme og ved varme til mild – pa en bestemt mate, slik at den ble elastisk. Na kan man endelig fa dekkbare kondomene laget, uten lintje! De allerforste gummiene var forsynt med en som og omtrent sa tyk som innvendig band av en fietsband. I lopet av arene ble de stadig dunner. Selv om vi kalder condoms, er materialet i arene dertig erstattet av flytende latex.

I den andre verdenskrig er eksperimentert med nylon kondomer. Die bleken ikke lykkes, fordi de for mye statisk elektrisitet oppvokst. Etter a ha kommet fra pilen i 1960-arene, har det v rt en stund siden. Geslachtsziektes kan godt behandles bli. En prostituert, som ofte var b rere, var av disse sykdommene, ble ikke lenger sa ofte besokt, gjennom seksuell revolusjon og overflod av villige partnere … Med begynnelsen av AIDS i midten av slutten av 1980 kom det condom igjen pa bildet. Vi har na flinterdunne kondomer, forsynt med zaaddodende pasta. Ved godt bruk, er de veldig veldig trygge!

Tilbake til mange tusen ar siden …. Allerede lenge har kvinner ogsa provd a forebygge barn, med drinker, brouwsler, amuletter, vaginale dusjer og mange flere tricks fra de gamle boksene.

Antieke contraceptives of the woman.

Zo’n 2000 ar for Chr. found the Egyptians the first contraceptive agent: a cone made of a pomegranate that concealed the eisprong because pomegranates contain estrogen. Heel slim, det hadde jo noe unna vanilen! Det var ogsa mange slags drikker for a unnga fruktbarheten. Indianen gjorde deg av torkede zaadballen av boffer. Kvinner fra det gamle Kina drunkne kwik. Na vet vi at det er veldig giftig; ja, sa er det mulig for eventuelle fodsler.

Ogsa cremepjes voor in de vagina zijn al heel oud. Sa er det pa en papyrusrol fra det gamle Egypt – 1500 for Chr. – en oppskrift funnet av en brouwsel av honing og stekels av acacia, en boomsoort med veninske stekels. Dette hadde en zadaddodende virkemate gjennom den melkesyren som ligger i. Syrer som melkyre og citronsyre er fortsatt en viktig bestanddel av de nav rende tilforselsmidler. I doden ble ogsa melding om en ‘medisinsk tampong’ med arabisk gom: Arabisk gom setter seg selv om i melkesyre … ogsa igjen sotodende dus!

Helt i 1900-tallet ble vaginale dusjer brukt som antikonceptjonsmetode. Kvinner spylte etter seks sperm med sape, vin, lemon juice av andre losninger.

Den antikke pessarium.

Den forste beskrivelsen av en ‘barrieremiddel’ hos kvinnene treffer vi hos Casanova. Han anbefalte sine minneressen om a sette en torket halve lemon over deres baarmoedermond. I mange forskjellige kulturer var det vanlig a bruke halvere av sure frukter pa den maten. I 1900-tallet utviklet en tysk gynekolog en stor «baarmoedermondkapje», etter at hule var oppdaget at bonderfamilier fikk mindre barn nar kvinnen ble satt i en houten blokk for baarmoederhals. Den nederlandske feministiske kunsten Aletta Jacobs, introduserte en slags pessarium ved slutten av 1900-tallet. Dette ble ‘portiokapjes’ og var av gummi. De ble kjent over hele verden og er fortsatt «nederlandske caps».

I de baarmoeder gelegen midler.

3000 ar siden oppdaget arabiske kamelen-drijvers at steentjes i baarmoeder van kamelen gjorde at dyrene ikke ble gravid under de lange orkenstugene. Hvis det virket ved kamelen, ville det v re stort ogsa hos kvinner! Og jawel hoor. Hippokrates, en gresk kunst som levde rundt 400 for Chr., Beskriver i sine ‘Kvinne sykdommer’ en hule leddpipe, slik at stenen i baarmoederholten kunne bli tatt. Vi vet at det ogsa pa andre antikke steder i verden denne form for prevensjon ble brukt, for eksempel i Peru.

Men pas i 1900-tallet kom denne formidlingen mer ‘in’. Sa hadde du de sterilett: en metallstang som var stor pa en metallring som dode for baarmoedermondet. Virkelig sikker var de sterilett ikke: det kunne oppsta alvorlig infeksjon. Den forloperen av vare moderne spiraler ble utviklet av Richter i 1909, av trader av silkeorm, som helt i baarmoeder lag. De kunstner Ernst Grafenberg (De Discoverer van de G-plek!) Maakte een soortgelijke ring die eerst succesvol leek, maar later voor vele infecties en zelfs sterfgevallen zorgde. Grafenberg ble herom fra Deutsche Dorzekammer satt og i 1930en selv utestengt fra Tyskland. Ved starten av 1960 ble plastspiraltene laget. Dor de senere tilsetning av kobber – sperma kan ikke kjore – kan spiraltene bli mye mindre, og ble mye palitelig.

Malthus – de dreige van overbevolking.

I 1789 fortalte den britiske okonomen og predikanten Thomas Malthus at ved en fortsatt vekst i verdensbefolkningen ville det komme en mishandling over verden: fattigdom, hungersnod, pest og krig. Det var viktig a gripe, dette kunne ikke v rt lenger! Herved ble noe av tabuet av forebyggingsmidler fjernet, men pavirkning av kirkene var tung. Toh svengelde Malthus en viktig diskusjon. I tillegg ble forebygging i det nittende og tjue arhundre et feministisk problem: kvinner.

Vatican roulette: periodisk avbruddet (de kalendermetoden)

Du skulle kanskje tro at den periodiske avhendelsen allerede var blitt brukt. Men det er ikke slik, fordi folk tidligere ikke hadde noen grunn til hvilken periode en kvinne var eller ikke var fruktbar. Pas i 1929 ble det oppdaget at eisprong 12 til 16 dager etter neste menstruasjon finner sted. Hvis du har de dagene du er fruktbar, har ingen sex, sa har du mindre sjanse til a bli gravid. Virkelig sikker var det ikke. Den Katolske Kirke fant periodisk avbrudd – under bestemte forhold, for eksempel nar kvinnen var sv rt forsvunnet av alle barnevansker – fortsatt tillatt. Derfor ble det ogsa kjent som «Vatican roulette».

Pa samme tid ble det bade i Wien og i Japan funnet ut at det var en sammenheng mellom okningen av kroppstemperaturen og eisprong. Hvis du tar opp temperaturen, visste du nar du (mer eller mindre) trykker pa senga i dykk.

Weer litt senere ble de faktureringsmetoden oppdaget. Dor det slijm av din baarmoedermond a studere, kan du finne ut om du er fruktbar eller ikke. Et par dager for eisprong blir det slimme noe glibberiger.

De kalender-, de temperatur- og faktureringsmetoder blir i dag brukt, men bare for a utgjore nar du har det beste for a kjenne for a bli gravid. For a forhindre at disse metodene er for palitelige.

Abortus er alltid strengt forbudt, men eksisterer aldeles lenge. Der er primitive og farlige midler brukt, som breinaalden og zeepsop. Illegale aborteurs, die «engeltjesmakers» ble kalt, hadde ofte ingen medisk kunnskap. Ikke sa galt at dette ofte forte til komplikasjoner: permanent onvruchtability of mortality of the woman. I 1887 ble abort offisielt straffbart satt i wetboek van strafrecht. Den store tabu pa abort, sto godt og grundig undersokelse i veien. Dette endret seg pa 1960-tallet. Kvinne tok det ikke lenger tid da moral og lovgivning kunne avgjore om hun ble barn eller ikke. ‘Baas in eigen buik’, var den leus van feministische Dolle Mina’s. Engeland var landet som forst med legalisering av abortus kom, i 1968. Siden mange kvinner fra Nederland til England avreise for en abort, ble i 1981 besluttet abort ogsa i Nederland for a legalisere.

En virkelig revolusjon: de anti-babypil.

I 1919 ble det oppdaget at graviditetshormonene kunne forarsake midlertidig onfruktbarhet hos koniner. Alle vitenskapsmenn spredte seg pa denne nyheten. Kan det ogsa v re mulig a gjore kvinner midlertidig ufruktbar? Den amerikanske feministen Margaret Sanger fant forskningen ikke fort nok a ga. I 1950 ga hun alle sine eiendommer til biologen Gregory Pincus, med oppdrag om a finne ut at det var usannsynlig, palitelig, enkelt, praktisk og universelt anvendelig. Det var jo ogsa seks ar senere som Pincus var hans anti-babypil klar: han oppdaget den ovulasjonshindrende virkningen av en kombinasjon av hormoner (ostrogener og progesteron) Der var han da: pil. Det er sagt at oppfinnelsen av pilen har hatt storre innvirkning pa samfunnet enn oppfinnelsen av atombommen.

I 1961 kom de pil ogsa i Nederland. Sa det var et middel mot menstruasjonsklachten! Hvis «tilfeldig vedwerking» – sa stod det pa vedlegget – kunne du midlertidig ikke bli gravid … Sa visste det at farmasoytisk firma Organon gezeur van de kerk te ontduiken. Fodselsbegrensning var etterhvert fortsatt mot den sene leggen av de kerk. Men det var ingen holde mer pa. Nesten ti ar senere, i 1970-tallet ble pilen over hele verden drevet av over 50 millioner kvinner.

I dag blir det drevet av verdens helseorganisasjon til en pil for menn, men det er ikke mange skudd i saken. Sa for oyeblikket ma vi bare gjore med de mange avledede av pilen; de nuvaring, de prik- og pleisterpil … Eller motte det i mellomtiden veldig trygg spiral, det kvinnekondoom, et cetera. Vi Nederlanders gjor gjerne bruk av alle disse valgene: vart land er kjent som en av de landene hvor fodselsregulering best er regulert. Nergens i verden er antallet ungdomspenger sa lavt.

� Lydia van der Weide.

Har du ogsa en interessant historie som du (anonym) i en tidsskift skulle onske a fortelle? Send a mail to.


Vil du spille i det mest ærlige kasinoet? Vi forbereder det for deg. Spill her nå!